Broekema Notaris

Nieuwste berichten in deze App

Nieuw boetebeleid energielabel woningen 


Wanneer u uw woning verkoopt zonder definitief energielabel, riskeert u een boete. Het te betalen bedrag is recent verlaagd, maar de andere kant van deze medaille is dat sindsdien de boetes niet meer voorwaardelijk zijn. Een voorwaardelijke boete gaf u de gelegenheid alsnog een definitief energielabel aan te vragen, maar die mogelijkheid is dus vervallen.
Voorlopig label
Begin 2015 hebben de circa vijf miljoen huiseigenaren van de overheid een voorlopig energielabel ontvangen. Bij verkoop of nieuwe verhuur van de woning dient u voor dit label de definitieve status hebben aangevraagd. Hebt u hiervoor niet gezorgd, dan riskeert u een boete van €170 (voor organisaties €340). Uiteraard is dit zonde van het geld.
Via internet
Deze onaangename ervaring is eenvoudig te voorkomen. Het definitieve energielabel voor de woning kunt u online aanvragen: www.energielabelvoorwoningen.nl. Bent u niet gewend aan het regelen van zaken via internet, dan helpt ons kantoor u graag. Ook voorzien we u graag over wat er zoal komt kijken bij het verkopen (of kopen) van een huis.
 • Wanneer u uw woning verkoopt zonder definitief energielabel, riskeert u een onvoorwaardelijke boete van €170.
 • Het definitieve energielabel voor uw woning kunt u online aanvragen: energielabelvoorwoningen.nl.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Uw testament: controleer of een goed doel nog bestaat
Wanneer u een goed doel in uw testament hebt opgenomen en u wilt er zeker van zijn dat uw geld terechtkomt bij de instantie van uw keuze, dan is het belangrijk van tijd tot tijd te controleren of het goede doel in kwestie nog bestaat. Het is sowieso verstandig met zekere regelmaat te controleren of uw testament nog aan uw eisen voldoet. Ons kantoor doet dit graag, samen met u.
Legataris of erfgenaam
U kunt een goed doel op diverse manieren bedenken in uw testament. U kunt een deel van uw vermogen, in welke vorm dan ook, aan de betreffende instantie nalaten in de vorm van een legaat. U kunt ook het goede doel tot mede-erfgenaam of tot enige erfgenaam benoemen. In het laatste geval moet u uw partner en/of kinderen onterven, maar zij behouden bepaalde rechten.
 
ANBI-status
Wanneer u een goed doel een deel van uw vermogen wilt nalaten, is het zinvol in uw testament een executeur te benoemen. Wilt u daarnaast niet dat de fiscus mee eet van uw nalatenschap, dan zou u kunnen denken aan een goed doel met de ANBI-status. Zulke instanties zijn vrijgesteld van erfbelasting.
 • Wanneer een goed doel niet meer bestaat, kan uw testament niet conform uw wil worden uitgevoerd.
 • Een goed doel met de ANBI-status is vrijgesteld van erfbelasting: de fiscus eet niet mee.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Opletten bij besparen erfbelasting
 
Er zijn diverse manieren om erfbelasting te besparen. Wanneer u kleinkinderen hebt, kunt u in uw testament laten opnemen dat zij een geldbedrag krijgen dat binnen de vrijstelling (€20.616) voor een kleinkind valt. Uw kleinkind hoeft daarover geen erfbelasting te betalen. Beide grootouders kunnen dit doen, waardoor het vrijgestelde bedrag op ruim €40.000 komt.
Toeslag beëindigd
Dat klinkt aantrekkelijk, maar hier schuilt een bijtlustige adder onder het gras. Onlangs bleek dit bij een zaak die speelde voor de Rechtbank Noord-Nederland. Het ging om een minderjarige, wonend bij zijn moeder. Het kind erfde geld, terwijl zijn moeder huurtoeslag ontving. Die toeslag werd door de Belastingdienst beëindigd, vanwege het vermogen van het kind, waarover het kind (met de testamentair bewindvoerder) kon beschikken.
Persoonlijke situatie
Anders ligt het wanneer het kind aantoonbaar niet over het nagelaten vermogen kan beschikken. Het is dus zeer verstandig de gevolgen van een testament vanuit diverse invalshoeken te laten belichten, toegespitst op de persoonlijke situatie van de nabestaanden. Ons kantoor doet dit uiteraard graag voor u.
 • Uw kleinkinderen een vrijgesteld bedrag te laten erven, kan ongewenste consequenties hebben voor uw kinderen.
 • Het is zeer verstandig de gevolgen van een testament vanuit diverse invalshoeken te laten belichten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Het oude versus het nieuwe testament
In een testament kunt u laten opnemen wat u wilt, mits uw wensen niet strijdig zijn met de wet. Ons kantoor vervaardigt aan de hand van uw wensen een rechtsgeldig document. Vooraf willen we graag weten hoe uw familie is samengesteld en hoe de stand van zaken is wat betreft uw vermogen. Ook willen we graag weten of er eerdere versies zijn van uw testament, wanneer die versies niet door ons kantoor zijn opgesteld.
Fiscale regelgeving
Eerdere testamenten kunnen clausules bevatten die uitdrukkelijk moeten worden herroepen in een nieuwe versie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bepalingen in een ouder testament gebaseerd zijn op achterhaalde fiscale regelgeving. Daardoor kunnen effecten optreden die u beslist niet wenst.
Neem documenten mee
Kloppen de door u in een eerder testament benoemde erfgenamen nog? In het algemeen adviseren wij een ‘APK’ eens in de drie jaar. We bekijken dan samen met u of een grondige herziening nodig is. We vragen u ook of inmiddels sprake is van (gewijzigde) huwelijkse voorwaarden, of van een (gewijzigd) samenlevingscontract. Neem dit soort documenten mee naar een afspraak met ons, zodat we goed en compact zaken kunnen doen.
 • Eerdere testamenten kunnen clausules bevatten die niet meer voldoen aan uw wensen.
 • Ons advies: eens in de drie jaar bekijken of een (grondige) herziening van uw testament nodig is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Bevoegdheden mentor en bewindvoerder
 
Wanneer u door psychisch of fysiek malheur (tijdelijk) uw belangen niet kunt behartigen, dan kan de rechter een bewindvoerder en/of mentor aanstellen. Wanneer u zulke zaken liever in eigen hand houdt, kunt u een en ander laten vastleggen in uw (levens)testament. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde met raad en daad.
 
Vermogensrechtelijk
Het verschil tussen een bewindvoerder en een mentor: een bewindvoerder beslist over de vermogensrechtelijke belangen. Daaronder vallen zaken als het beheer van bankrekeningen, het voldoen van facturen, het doen van belastingaangifte en het aangaan of opzeggen van huurovereenkomsten en verkoop van een woning. Een mentor beslist over belangen buiten het vermogensrechtelijke gebied.
 
Verzorging en verpleging
Zo neemt een mentor beslissingen over zaken als verzorging en verpleging. Bewindvoerder en mentor kunnen twee personen zijn, maar één persoon is ook mogelijk. In uw (levens)testament kunt u bewindvoerder en mentor (en hun eventuele opvolgers) zelf aanwijzen. Overleg met de betrokkenen is natuurlijk verstandig: verrassingen in dit kader kunnen onaangenaam uitpakken.
 
 • Wanneer u niets laat vastleggen in uw (levens)testament kan de rechter een bewindvoerder en/of mentor aanstellen.
 • Wanneer u zulke zaken wel wilt vastleggen, is overleg met de betrokkenen natuurlijk verstandig.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

UBO-register: zorgen over privacy


Met ingang van 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen in Nederland verplicht hun (in)directe eigenaren te laten registreren in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende bij een onderneming of rechtspersoon. De EU is van mening dat UBO’s via dit register zichtbaar moeten zijn voor derden.
Namen openbaar
Het register is bedoeld om het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere vormen van financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. De registratieplicht geldt voor wie een belang heeft van meer dan 25 procent in een onderneming. De naam en het economisch belang van de UBU worden op deze manier openbaar.
Veiligheid
Voor ruim 277.000 familiebedrijven heeft dit consequenties die volgens diverse partijen ongewenst zijn. Zo spreekt de werkgeversvereniging VNO-NCW van een te grote inbreuk op de privacy van familiebedrijven. Ook maken veel mkb’ers zich zorgen over de privacy en veiligheid van henzelf en hun familieleden. Ons kantoor staat klaar om u bij te lichten over de gevolgen van het UBO-register voor u.
 • Het UBO-register is bedoeld om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.
 • Voor ruim 277.000 familiebedrijven heeft dit register consequenties die volgens diverse partijen ongewenst zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Nieuw btw-nummer eenmanszaken per 1 januari 2020
Er is lang kritiek geweest op het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken. Wanneer u een eenmanszaak hebt, weet u dat waarschijnlijk. In dit nummer is namelijk uw burgerservicenummer (beter bekend als BSN) verwerkt. Dat verhoogt het risico op identiteitsfraude. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft zich de kritiek aangetrokken.
Website
Daarom ontvangt u eind dit jaar een nieuw btw-identificatienummer, dat u per 1 januari 2020 moet gaan gebruiken in uw administratie. Het nieuwe nummer moet dan op uw facturen worden vermeld. Op uw website is dit niet altijd verplicht.
Bv-jas?
De verwachting is dat het parlement komend najaar akkoord gaat met de maatregel van Snel. Vervolgens moet een en ander op tijd in de Staatscourant verschijnen.
Overigens kan het verstandig zijn – afhankelijk van de ontwikkelingen in uw eenmanszaak – eens te bekijken of een bv-jas uw onderneming beter past. Ons kantoor staat voor u klaar om u van het juiste advies te voorzien.
 • Wanneer het parlement akkoord gaat met de maatregel van Snel, moet u het nieuwe btw-nummer op uw facturen vermelden.
 • Eens bekijken of een bv-jas uw onderneming beter past? Ons kantoor staat voor u klaar om u van het juiste advies te voorzien.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Cruciale keuze: locatie statutaire zetel 
De statutaire zetel van een vennootschap is bepalend voor de belastingheffing. De statutaire zetel is het adres van de onderneming zoals dat is opgenomen in de statuten. Het hoeft niet het adres te zijn van waaruit de onderneming activiteiten ontplooit. Ook maakt het niet uit of vennoten in het buitenland wonen.
Naheffing
Dit laatste kwam aan de orde in een zaak die onlangs op het bord van de Hoge Raad belandde. De kwestie is te gecompliceerd om hier geheel uit de doeken te doen. Het ging om een naheffing van de fiscus, waarbij de vennootschap stelde niet in Nederland te zijn gevestigd omdat de vennoten in het buitenland woonden. Cruciaal bleek dat de onderneming bij oprichting de statutaire zetel in Nederland had laten registreren.
Aantrekkelijk
Belastingtechnisch lijkt een statutaire zetel in Nederland geen slechte keuze, maar België en Luxemburg zijn het overwegen waard. De vennootschapsbelasting is er hoger, maar in bepaalde omstandigheden en op een aantal voorwaarden kan het financieel toch aantrekkelijk zijn. Ons kantoor praat u graag uitgebreid bij.
 • De statutaire zetel van een vennootschap is bepalend voor de belastingheffing.
 • Bij de keuze van een locatie voor de statutaire zetel zijn België en Luxemburg het overwegen waard.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
Wijzigingsverbod statuten: wat nu?
Het is in principe mogelijk de statuten van rechtspersonen (bijvoorbeeld nv, bv, stichting en vereniging) te wijzigen, wanneer aan een aantal wettelijke voorschriften wordt voldaan. Die voorschriften verschillen per soort rechtspersoon. Ons kantoor wijst u hierin graag de weg. Voor een statutenwijziging is een notariële akte nodig.
Specifiek doel
Maar wat te doen als in de statuten is opgenomen dat die statuten niet mogen worden gewijzigd? Bij bijvoorbeeld een stichting wil dat nog weleens voorkomen, omdat stichtingen meestal met een specifiek doel worden opgericht. Wanneer een verbod op statutenwijziging het einde van een stichting betekent, kunt u de rechter inschakelen.
Redelijkerwijs
De rechter zal zoeken naar het antwoord op de vraag waarom het verbod op statutenwijziging in de statuten is opgenomen. Hebben de oprichters het einde van de stichting, als consequentie van het verbod, ingecalculeerd? Of kan dit redelijkerwijs niet worden verondersteld? Wanneer de rechter dit laatste concludeert, kan de wijziging doorgang vinden.
 • Wanneer een verbod op statutenwijziging het einde van een stichting betekent, kunt u de rechter inschakelen.
 • Wanneer de rechter concludeert dat met dit verbod niet het einde van de stichting zal zijn beoogd, kan de wijziging doorgang vinden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Fiscale eenheid moeder- en dochterbedrijven stopt
 
Er komt een einde aan de fiscale eenheid tussen moeder- en dochterbedrijven in Nederland. Nadat het Europese Hof van Justitie zich hierover vorig jaar uitsprak, zit er weinig anders op. Wanneer dit consequenties heeft voor u, dan brengen we deze graag voor u in kaart. Vervolgens kunnen we gezamenlijk bekijken hoe hiermee om te gaan.
 
Strijdig met regels
Voor bedrijven is het voordelig wanneer het moederbedrijf en dochterbedrijven als één belastingplichtige (fiscale eenheid) worden gezien. Winsten en verliezen kunnen dan namelijk met elkaar worden verrekend. Deze regeling geldt slechts voor Nederlandse bedrijven, dus niet voor buitenlandse. Het Europese Hof van Justitie vindt dat niet eerlijk, want in strijd met de regels voor vrije vestiging binnen de EU.
 
Nieuw belastingstelsel
Nederland kon kiezen: de regeling schrappen of uitbreiden naar buitenlandse bedrijven. Het werd dus schrappen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De maatregel staat vooralsnog op zichzelf, maar wordt onderdeel van het nieuwe belastingstelsel waaraan het kabinet werkt.
 
 • De fiscale eenheid van Nederlandse moeder- en dochterbedrijven vervalt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.
 • De maatregel wordt onderdeel van het nieuwe belastingstelsel waaraan het kabinet werkt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 

Meer lezen? Download dan nu de App!