Zaannotarissen

Nieuwste berichten in deze App

Eigen woning bij echtscheiding
Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en u gaat scheiden, dan leidt de verdeling van roerende en onroerende goederen vaak tot problemen. Het grootste struikelblok is de eigen woning (hypotheek, fiscale gevolgen), zeker als hierover via de notaris niets is vastgelegd.
Verstandig
Mensen vinden het nooit bijzonder prettig aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat er ooit een einde zou kunnen komen aan hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap), maar verstandig is het wel. Ons kantoor staat voor u klaar alsnog (dit kan ook tijdens uw huwelijk) een en ander op papier te zetten.
Privé en zakelijk
Sinds 1 januari 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen, tenzij u dit anders regelt via huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden zijn sowieso aan te raden wanneer een van de partners (of beiden) ondernemer is of wordt. Op die manier kunt u privé en zakelijk gescheiden houden. Laten we eens praten over de mogelijkheden.
 • Bij echtscheiding is de eigen woning (hypotheek, fiscale gevolgen) het grootste struikelblok, zeker als hierover via de notaris niets is vastgelegd.
 • Wanneer een van de partners (of beiden) ondernemer is of wordt, zijn huwelijkse voorwaarden aan te raden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Hypotheekschuld na echtscheiding  
U hebt een echtscheiding achter de rug. In een convenant hebt u met uw ex-partner vastgelegd dat deze in het huis blijft wonen en dat u door hem of haar ontslagen bent uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Financieel is alles netjes geregeld. Eindelijk rust, u kunt aan een nieuw hoofdstuk van uw leven beginnen. Toch?
Verplichtingen
Inderdaad, de rust blijft, zolang uw ex-partner jegens de hypotheekverstrekker aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Is dat niet zo, dan liggen de zaken anders. Wanneer u beiden een hypotheek bent aangegaan op basis van hoofdelijke aansprakelijkheid voor beiden – en in de meeste gevallen is dit het geval – dan klopt de bank wel degelijk bij u aan wanneer uw ex-partner verzaakt.
Handtekening
Uiteraard trekt de bank eerst aan de bel bij degene die de resterende hypotheekschuld op zich heeft genomen. Wanneer deze niet aan de verplichtingen voldoet, bent u aan de beurt. Ook wanneer u door uw ex-partner ontslagen bent van hoofdelijke aansprakelijkheid. De hypotheekverstrekker telt uiteindelijk ook uw handtekening onder de overeenkomst mee.
 • Bij een hypotheek op basis van hoofdelijke aansprakelijkheid voor beiden blijft u ook na een echtscheiding aansprakelijk.
 • Dit geldt ook als in een echtscheidingsconvenant is opgenomen dat u uit deze aansprakelijkheid ontslagen bent.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Een testament laten vernietigen, kan dat?
Wanneer iemand is overleden en u bent het als erfgenaam met het testament oneens, dan is dat uiteraard zuur. Maar om met kans op succes naar de rechter te stappen, met het verzoek tot vernietiging van het testament, is meer nodig. Hoe hevig uw onvrede ook is. Ons kantoor legt u graag persoonlijk uit welke mogelijkheden er zijn. Hieronder geven we vast een indruk.
Omstandigheden
Om een rechtsgeldig testament te kunnen laten vernietigen, moet u voor de rechter kunnen bewijzen dat er iets niet deugt aan de omstandigheden waarin de erflater het testament heeft opgesteld. U kunt bijvoorbeeld bewijzen dat het testament is gemaakt onder dwaling. Dat wil zeggen dat de testateur is uitgegaan van verkeerde veronderstellingen, al of niet door bedrog.
Zorgvuldig gecontroleerd
Ook wanneer u kunt bewijzen dat de erflater het testament onder bedreiging heeft opgesteld, kan de rechter hierin reden zien het testament te vernietigen. Deze zaken zijn vaak moeilijk te bewijzen, ook al omdat de opsteller van het testament overleden is. Daarnaast wordt de notaris in kwestie geacht de persoonlijke omstandigheden van de testateur zorgvuldig te hebben gecontroleerd.
 • Zaken als dwaling, bedrog en bedreiging zijn moeilijk te bewijzen, ook al omdat de opsteller van het testament overleden is.
 • Daarnaast wordt de notaris in kwestie geacht de persoonlijke omstandigheden van de testateur zorgvuldig te hebben gecontroleerd.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Grenzen aan bevoegdheden executeur
Wanneer u wordt aangesteld als executeur van een nalatenschap, of u wilt een executeur benoemen in uw testament, is het van belang dat u kennis hebt van de bevoegdheden – en de beperkingen daarvan – in deze rol. Deze kennis is uiteraard ook van belang wanneer u te maken krijgt met een executeur. Hieronder gaan we kort op de materie in. Ons kantoor staat natuurlijk voor u klaar om u persoonlijk uitgebreid bij te lichten.
Schulden voldoen
De voornaamste taak van een executeur is het afwikkelen van een nalatenschap; hij  beheert de nalatenschap. Hij zorgt voor een boedelbeschrijving, voor een overzicht van eventuele schulden en voor het voldoen van deze schulden uit de nalatenschap. Wanneer een huis tot de nalatenschap behoort, kan hij dit verkopen om de schulden te kunnen voldoen.
Dure grap
Onderhoud van het huis, om schade te voorkomen, kan hij ook laten uitvoeren. Wat bijvoorbeeld niet kan, is zonder toestemming van de erfgenamen de woning laten verbouwen om deze beter verkoopbaar te maken en in waarde te vermeerderen. Een dergelijke kwestie kwam onlangs voor de rechter. Voor de executeur in kwestie draaide het uit op een dure grap.
 • Een executeur beheert de nalatenschap; noodzakelijk onderhoud van een huis kan hij bijvoorbeeld laten uitvoeren.
 • Zonder toestemming van de erfgenamen een huis verbouwen, gaat een stap te ver.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

Nieuw boetebeleid energielabel woningen 


Wanneer u uw woning verkoopt zonder definitief energielabel, riskeert u een boete. Het te betalen bedrag is recent verlaagd, maar de andere kant van deze medaille is dat sindsdien de boetes niet meer voorwaardelijk zijn. Een voorwaardelijke boete gaf u de gelegenheid alsnog een definitief energielabel aan te vragen, maar die mogelijkheid is dus vervallen.
Voorlopig label
Begin 2015 hebben de circa vijf miljoen huiseigenaren van de overheid een voorlopig energielabel ontvangen. Bij verkoop of nieuwe verhuur van de woning dient u voor dit label de definitieve status hebben aangevraagd. Hebt u hiervoor niet gezorgd, dan riskeert u een boete van €170 (voor organisaties €340). Uiteraard is dit zonde van het geld.
Via internet
Deze onaangename ervaring is eenvoudig te voorkomen. Het definitieve energielabel voor de woning kunt u online aanvragen: www.energielabelvoorwoningen.nl. Bent u niet gewend aan het regelen van zaken via internet, dan helpt ons kantoor u graag. Ook voorzien we u graag over wat er zoal komt kijken bij het verkopen (of kopen) van een huis.
 • Wanneer u uw woning verkoopt zonder definitief energielabel, riskeert u een onvoorwaardelijke boete van €170.
 • Het definitieve energielabel voor uw woning kunt u online aanvragen: energielabelvoorwoningen.nl.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Van eenmanszaak naar bv: haken en ogen


Wat gebeurt er met rechtsverhoudingen tussen partijen wanneer u van uw eenmanszaak een bv maakt? Met rechtsverhoudingen tussen partijen bedoelen we bijvoorbeeld de huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand. Dit is materie met nogal wat haken en ogen. Ons kantoor adviseert u graag.
Huurschuld
We blijven even bij het (praktijk)voorbeeld van de huurovereenkomst. Deze was gesloten door de eenmanszaak, die vervolgens een bv werd. De verhuurder stelde de facturen daarna op naam van de bv. De bv ging failliet, met inmiddels een huurschuld. De verhuurder stelde de eigenaar van de eenmanszaak aansprakelijk, al was de huurverhouding bij akte overgedragen aan de bv.
Persoonlijk aansprakelijk
Voor de overdracht had de medewerking van de verhuurder daaraan op papier moeten staan, zoals wettelijk is geregeld. Omdat die officiële medewerking ontbrak, oordeelde het Gerechtshof Den Haag uiteindelijk dat de eigenaar van de eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk was voor de huurschuld.
 • Wanneer een eenmanszaak een bv wordt, gaan rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak en andere partijen niet altijd over naar de bv.
 • Wanneer dit niet volgens de wet geregeld is, kan de eigenaar van de eenmanszaak worden aangesproken op bijvoorbeeld huurschuld van de bv.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Financieel cruciaal: rechtsvorm van onderneming

Op 1 januari van dit jaar telde Nederland ruim 2 miljoen bedrijven en bedrijfjes, een record. Starters en stoppers tegen elkaar weggestreept, kwamen er bijna 100.000 bedrijven bij. Overweegt u ook het beginnen van een bedrijf: de keuze voor de rechtsvorm is cruciaal, onder andere in financieel (fiscaal) opzicht. Het voert hier veel te ver om alles uiteen te zetten, we gaan er kort op in. Ons kantoor staat voor u klaar met een uitgebreide toelichting.
Schulden
Wanneer u een bedrijf begint, kunt u kiezen tussen een rechtsvorm zonder of met rechtspersoonlijkheid. Wat het beste past bij uw onderneming en persoonlijke situatie, is een mooi onderwerp voor een gesprek tussen ons. Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid bent u zelf aansprakelijk voor zakelijke schulden. Mét rechtspersoonlijkheid is de onderneming aansprakelijk.
Structurele beslissingen
Wanneer uw onderneming al enige tijd bestaat, kan het verstandig zijn eens te bekijken of de indertijd gekozen rechtsvorm nog de juiste is. Is uw bedrijf gegroeid, of gekrompen? Wilt u bijvoorbeeld de bedrijfsopvolging regelen? Bij veel structurele, zakelijke beslissingen staat ons kantoor u graag terzijde.
 • De keuze voor de rechtsvorm van uw onderneming is zeer belangrijk, onder andere in financieel (fiscaal) opzicht.
 • Wat het beste past bij uw onderneming en persoonlijke situatie, is een mooi onderwerp voor een gesprek tussen ons.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Uw woning aan uw BV verkopen?
Het verkopen van uw woning aan uw BV heeft voor- en nadelen. Welke is afhankelijk van uw situatie, maar het kan interessant zijn. Ons kantoor licht u graag uitgebreid voor. Hieronder stippen we in het kort een aantal punten van aandacht aan: dit bericht is niet bedoeld als leidraad. Leidraad is wel onze uitgebreide toelichting, afgestemd op uw situatie.
Belasting en boete
Uitgangspunt is dat de verkoop plaatsheeft tegen de werkelijke waarde. Wanneer u verkoopt voor een ‘hoeraprijs’ gaat de fiscus moeilijk doen: u betaalt belasting over het verschil met de werkelijke waarde en u kunt een flinke boete krijgen. Na verkoop ontvangt u overwaarde belastingvrij van uw BV. Vervolgens kunt u de woning (voor een deel) huren van de BV. De huur is in de BV belast en voor u niet aftrekbaar.
Erfpacht berekenen
Voordelen zijn onder andere dat u niet meer te maken hebt met een eigenwoningforfait, dat de BV (beperkt) mag afschrijven op de woning en dat de BV kan opdraaien voor kosten en onderhoud. U kunt overwegen de grond in bezit te houden en erfpacht te berekenen. Ander punt van overweging: over de waardestijging van het pand is de BV vennootschapsbelasting verschuldigd. Kortom: rijke materie, een gesprek met ons kantoor beslist waard.
 • Het verkopen van uw woning aan uw BV heeft voor- en nadelen, afhankelijk van uw situatie.
 • Wanneer u verkoopt voor een ‘hoeraprijs’ gaat de fiscus moeilijk doen, in de vorm van belasting en boete.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.
Updaten van overnamebepalingen in vof-akte 
 
Het oprichten van een vennootschap onder firma (vof) hoeft niet via een notaris. Maar het is wel verstandig een oprichtingsakte en een vennootschapscontract op te laten stellen door een notaris, om afspraken vast te leggen en daardoor onenigheid tussen de vennoten zoveel mogelijk te voorkomen. Ons kantoor staat u graag bij met raad en daad.
Speciale aandacht
In bovengenoemde documenten kan van alles worden vastgelegd. Wie brengt wat in? Hoe zit het met eigendom? Hoe gaat u om met winstverdeling, geschillen en arbeidsongeschiktheid? Speciale aandacht verdienen overnamebepalingen in vof-akten tussen ouder en kind(eren). Diverse ontwikkelingen, gedurende de samenwerking, zijn van invloed op overnamebepalingen. Terwijl deze afspraken al jaren oud kunnen zijn.
Kosten en baten
Er zijn prijsontwikkelingen, er worden andere (vaak kostbaardere) eisen gesteld aan de bedrijfsvoering, kortom: in de verhouding tussen kosten en baten kan nogal wat veranderen in de loop der jaren. Met veel gevolgen voor de opvolger, maar ook voor de overdrager. Ons kantoor adviseert daarom de overnamebepalingen van tijd tot tijd tegen het licht te houden. Overigens kan dit voor de gehele overeenkomst gezond zijn.
 • Overnamebepalingen in een vof-overeenkomst tussen ouder en kind(eren) zijn vaak al jaren oud, terwijl (prijs)ontwikkelingen op allerlei gebieden niet stilstaan.
 • Ons kantoor adviseert daarom overnamebepalingen van tijd tot tijd tegen het licht te houden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

UBO-register: zorgen over privacy


Met ingang van 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen in Nederland verplicht hun (in)directe eigenaren te laten registreren in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende bij een onderneming of rechtspersoon. De EU is van mening dat UBO’s via dit register zichtbaar moeten zijn voor derden.
Namen openbaar
Het register is bedoeld om het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere vormen van financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. De registratieplicht geldt voor wie een belang heeft van meer dan 25 procent in een onderneming. De naam en het economisch belang van de UBU worden op deze manier openbaar.
Veiligheid
Voor ruim 277.000 familiebedrijven heeft dit consequenties die volgens diverse partijen ongewenst zijn. Zo spreekt de werkgeversvereniging VNO-NCW van een te grote inbreuk op de privacy van familiebedrijven. Ook maken veel mkb’ers zich zorgen over de privacy en veiligheid van henzelf en hun familieleden. Ons kantoor staat klaar om u bij te lichten over de gevolgen van het UBO-register voor u.
 • Het UBO-register is bedoeld om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.
 • Voor ruim 277.000 familiebedrijven heeft dit register consequenties die volgens diverse partijen ongewenst zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!